CA | ES | EN

WORKSHOP 2

MODELS DE MACHINE LEARNING EN PRODUCCIÓ: DIFERENTS ENFOCAMENTS I EL ROL DE LES EINES DE GESTIÓ DEL CICLE DE VIDA ML

Rohit Kumar Eurecat Big Data AI
17 Oct 2019
18:00H
Sala 2

WORKSHOP 2

MODELS DE MACHINE LEARNING EN PRODUCCIÓ: DIFERENTS ENFOCAMENTS I EL ROL DE LES EINES DE GESTIÓ DEL CICLE DE VIDA ML

Hi ha diferents enfocaments per implementar i administrar models de Machine Learning en producció. Depenent del cas d’ús, un enfocament podria ser millor que un altre. En aquesta xerrada analitzarem aquests diferents enfocaments i com triar un sobre un altre. Per a un sistema empresarial, desplegar els models en producció no és suficient, i com qualsevol altra aplicació, els projectes basats en ML també tenen un cicle de vida que s’ha de gestionar. Analitzarem les diferents eines de gestió del cicle de vida de ML disponibles i per què és important que utilitzem una eina de gestió del cicle de vida de ML a la nostra empresa.

Rohit Kumar
Researcher, Data Science and Big Data Analytics Unit
Eurecat
eurecat.org

*NOTA INFORMATIVA: aquest workshop està adreçat a un perfil tècnic.
Idioma anglès. L’organització no oferirà servei de traducció simultània
Places limitades: 
70. S‘assignaran per ordre d’inscripció.