CA | ES | EN

WORKSHOP 1

Snowflake Live: aplicació del Data Warehouse dissenyat per Cloud al dataset de Citibike

Antonio Martinez Snowflake
17 Oct 2019
12:15H
Sala 2

WORKSHOP 1

Snowflake Live: aplicació del Data Warehouse dissenyat per Cloud al dataset de Citibike

En aquesta sessió veurem a Snowflake en acció a través de casos d’ús pràctics: BI de Data Lakes estructurats i semi-estructurats amb infraestructura auto-escalable en segons; creació d’entorns concurrents amb garanties d’aïllament a través de Zero-Copy Cloning; protecció de dades universal mitjançant accés a dades en instants anteriors amb Time Travel; i finalment, compartir i monetitzar dades de forma segura i governada amb Data Sharing i Data Exchange. Els casos d’ús il·lustraran la visió innovadora de Data Lake / Data Warehouse de Snowflake, incloent característiques de senzillesa, flexibilitat i disponibilitat úniques.

Antonio Martínez
Sales Engineer
Snowflake
snowflake.com

*NOTA INFORMATIVA: Aquest workshop  està adreçat a un perfil tècnic. Idioma castellà.
Places limitades: 70. Les places s’assignaran per ordre de registre.