CA | ES | EN

Krishna P. Gummadi – Keynote Speaker

25 Oct 2018
9:00h
Auditori AXA

Krishna P. Gummadi – Keynote Speaker

Krishna Gummadi és el responsable de recerca de Sistemes en Xarxa a l’Institut Max Planck de Sistemes de Software (MPI-SWS) i professor de la Universitat de Saarland. Va acabar el seu Doctorat l’any 2005 i es va llicenciar en B.Tech. Computer Science & Engineering al 2000 per la Universitat de Washington i l’Institut Indi de Tecnologia, Madras, respectivament.

Els seus interessos de recerca estan en la mesura, anàlisi, disseny i avaluació de sistemes complexos d’escala d’Internet. Els seus projectes actuals es centren en millorar l’equitat i la transparència de la presa de decisions de la màquina (data-driven) en els sistemes informàtics socials.

Els seus treballs han rebut nombrosos premis, incloent SIGCOMM Test of Time, IW3C2 WWW Best Paper Honorable Mention, i Best Papers al ACM CCR, NIPS ML & Law Symposium, ACM COSN, ACM / Usenix SOUPS, AAAI ICWSM, Usenix OSDI, ACM SIGCOMM IMC , i SPIE MMCN.
És a més copresident AAAI ‘s ICWSM 2016, IW3C2 WWW 2015, ACM COSN 2014, i ACM IMC 2013 conferences. Ha estat becat amb l’ERC Advanced Grant en 2017 per investigar sobre “Foundations of Fair Social Computing”.

Discriminació en la presa de decisions algorítmiques

La presa de decisions algorítmica (basada en l’aprenentatge basada en dades) s’utilitza cada vegada més per ajudar o reemplaçar la presa de decisions humanes en una varietat de dominis que van des de la banca (crèdit d’usuari de qualificació) i reclutant (sol·licitants de classificació) fins al poder judicial (criminalitat de perfil) i periodisme ( recomanant notícies).

Recentment s’han plantejat qüestions sobre el potencial de discriminació i injustícia en aquestes decisions algorítmiques. En aquest context intentarem abordar les següents preguntes fonamentals sobre injustícia algorítmica:

(a) Com aprenen els algoritmes per a discriminar en la presa de decisions?
(b) Com podem quantificar (mesurar) la discriminació en la presa de decisió algorítmica?
(c) Com podem controlar (mitigar) la discriminació algorítmica? per exemple, com podem tornar a dissenyar mecanismes d’aprenentatge per evitar la presa de decisions discriminatòries?