CA | ES | EN

EQUITAT I INTERPRETABILITAT DELS ALGORITMES D’INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL

EQUITAT I INTERPRETABILITAT DELS ALGORITMES D’INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL

És ben conegut que les solucions algorítmiques no sempre es comporten “de manera justa”. Són moltes les raons potencials d’aquest comportament, des d’un disseny subjectiu a basar-se en dades d’entrenament que presenten un esbiaix, tot i representar fidelment la realitat. Aquesta sessió recollirà experiències, metodologies i noves aproximacions per tal de minimitzar, no només aquest problema, sinó també el de la seva interpretació per aquells casos en què l’algoritme és de tipus “caixa negra”.

Ponents:

Jose A. Rodriguez-Serrano
Data Science Program Manager
BBVA Data & Analytics
bbvadata.com

 

Carlos Castillo
Professor Investigador Distinguit
Universitat Pompeu Fabra
chato.cl/research