CA | ES | EN

Data sharing for common good

Data sharing for common good

L’ús i explotació de dades no és només una poderosa eina per a les empreses. La informació resultant de l’anàlisi de dades digitals i obertes proporciona una nova forma d’entendre i abordar un ampli ventall de problemes socials, ambientals i urbans.

En aquesta sessió, en format de debat, podrem conèixer iniciatives concretes de com el Big Data pot contribuir a la millora de la societat.

Presenta:
Marc Torrent
Director
Big Data Center of Excellence
www.eurecat.org | @CoEBigData

Participen en aquesta sessió:

Francesca Bria
Comissionada de Tecnologia i Innovació Digital
Ajuntament de Barcelona
https://ajuntament.barcelona.cat/digital/ca 
@francesca_bria

Nacho Alamillo
General Manager
Astrea la Infopista
http://www.astrea.cat 
@NachoAlamillo

Jordi Vitrià
Catedràtic
Universitat de Barcelona
www.ub.edu | @bitenmascarado