CA | ES | EN

CAMPS I APLICACIONS PIONERES (STRONG AI)

17 Oct 2019
13:15H
Sala 1

CAMPS I APLICACIONS PIONERES (STRONG AI)

Estat de l’art i tendències en els camps d’aplicació de la Intel·ligència Artificial pioners: aplicacions i avenços en visió per computador, robòtica i processat de llenguatge natural, entre d’altres.