CA | ES | EN

CAMPS I APLICACIONS PIONERES (STRONG AI)

CAMPS I APLICACIONS PIONERES (STRONG AI)

Veurem 3 projectes en aplicacions pioneres de la IA, on s’explicarà al detall el desenvolupament tecnològic, els reptes superats i els resultats obtinguts. Els camps d’aplicació de la Intel·ligència Artificial pioners inclouran la visió per computador i el processat de llenguatge natural, entre d’altres.

Ponents:

Enrique Mora
Artificial Intelligence Solution Architect
Nestlé
nestle.com

 

Maryam Rahbaralam i Jaume Cardús
Data Scientist | Enginyer al  departament de Planificació de’Inversions
Barcelona Supercomputing Center | Aigües de Barcelona