CA | ES | EN

Xavier Puig | Generalitat de Catalunya

Director TIC del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Xavier Puig | Generalitat de Catalunya

Director TIC del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Biografia

Xavier Puig és Enginyer de Telecomunicacions per la Universitat Ramon Llull i PDD per IESE i actualment treballa al Centre de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya (CTTI) on ha liderat diferents projectes relacionats amb les telecomunicacions i els sistemes d’informació. Entre ells destaquen la gestió de la planificació dels projectes Catalunya Connecta i Xarxa Oberta, el desenvolupament d’una base de dades i un GIS dels serveis de telecomunicacions, i el desenvolupament d’aplicacions mòbils basades en realitat augmentada i crowdsourcing. Actualment actua com a director TIC al departament que lidera les polítiques de dades obertes del govern.

DADES (OBERTES) COM A SERVEI

Tot i que ara s’estan començant a veure els primers resultats de la implementació de les polítiques públiques d’obertura de dades, encara s’està molt lluny del gran potencial que posseeixen, especialment dins de la pròpia administració.

Per això, ens proposem aprofundir en els seus beneficis interns: com poden ajudar-nos a impulsar la modernització i la innovació de les administracions; l’empoderament i la posada en tasca del treball de l’empleat públic; l’optimització de recursos i reducció de costos i la integració de la gestió de les dades com a element fonamental en l’adopció de decisions i l’articulació de polítiques públiques.

Sessions: Xavier Puig | Generalitat de Catalunya