CA | ES | EN

Xavier Gonzalez | CaixaBank

Director d’eines analítiques

Xavier Gonzalez | CaixaBank

Director d’eines analítiques

Biografia

Va iniciar la seva trajectòria professional en el desenvolupament de programari per al sector industrial i seguidament en el món de la consultoria de sistemes experts, on va participar en projectes d’àmbit internacional. Va passar posteriorment al sector financer, sempre vinculat al departament tecnològic de CaixaBank on ha gestionat i dirigit multitud de projectes, la major part d’ells vinculats amb l’analítica de dades.
Enginyer tècnic en informàtica i diplomat en ciències empresarials i amb diferents postgraus en l’àmbit de la informàtica i de les finances.

ANALYTICS. CANVI CULTURAL A LES ORGANITZACIONS

Iniciar un projecte BigData en una gran organització com pot ser un banc, va més enllà de la implantació d’una sèrie de tecnologies. Aconseguir que gran part de l’empresa adquireixi una cultura de la dada (data literacy) és un projecte transversal que implica a molts departaments i que obliga a canviar formes de treballar vigents fins a aquell moment. CaixaBank va iniciar el seu projecte de BigData fa 4 anys i ha realitzat o té en curs una cartera de prop de 200 projectes analítics. En aquesta ponència es compartiran algunes lliçons apreses al llarg d’aquests anys, relacionades principalment amb el canvi cultural que ha d’adoptar l’organització.

Sessions: Xavier Gonzalez | CaixaBank