CA | ES | EN

Rohit Kumar | Eurecat

Researcher, Data Science and Big Data Analytics Unit
Rohit Kumar Eurecat Big Data AI

Rohit Kumar | Eurecat

Researcher, Data Science and Big Data Analytics Unit

Biografia

El Dr. Rohit Kumar és investigador a Eurecat i lead Big Data engineer. Té més de 6 anys d’experiència com a arquitecte de Java i ha treballat en el domini de Big Data i AI durant els darrers 5 anys. Els interessos de la recerca de Kumar inclouen incluyen Large Scale Distributed Computing, Graph Data mining, Data Stream Mining, Distributed Graph Processing, Difusió de la informació i information flow mining a les xarxes socials social networks i caracterització de xarxes d’interacció depenent del temps.

WORKSHOP: MODELS DE MACHINE LEARNING EN PRODUCCIÓ: DIFERENTS ENFOCAMENTS I EL ROL DE LES EINES DE GESTIÓ DEL CICLE DE VIDA ML

Hi ha diferents enfocaments per implementar i administrar models de Machine Learning en producció. Depenent del cas d’ús, un enfocament podria ser millor que un altre. En aquesta xerrada analitzarem aquests diferents enfocaments i com triar un sobre un altre. Per a un sistema empresarial, desplegar els models en producció no és suficient, i com qualsevol altra aplicació, els projectes basats en ML també tenen un cicle de vida que s’ha de gestionar. Analitzarem les diferents eines de gestió del cicle de vida de ML disponibles i per què és important que utilitzem una eina de gestió del cicle de vida de ML a la nostra empresa.

Sessions: Rohit Kumar | Eurecat