CA | ES | EN

Nacho Alamillo | ASTREA LA INFOPISTA

General Manager

Nacho Alamillo | ASTREA LA INFOPISTA

General Manager

Biografia

Nacho Alamillo és doctor en dret, advocat i auditor informàtic certificat. També està certificat com gerent de seguretat de la informació. Disposa de més de vint anys d’experiència en signatura electrònica, identitat digital i la seva aplicació al comerç i l’administració electrònica.

És autor de 75 publicacions relacionades amb aquestes matèries. És ethical advisor del projecte H2020 ENTROPY.

BONES PRÀCTIQUES PER COMPARTIR DADES PERSONALS EN LA NOVA ECONOMIA DE DADES.

L’ús de tècniques com el Big Data fa possible la generació de nou coneixement i valor basat en la informació, la qual cosa dóna peu a la creació d’una nova economia basada en les dades però, en contrapartida, aquest escenari comporta també un risc d’identificació de l’individu, i per tant un risc contra la privacitat de les persones. Presentem el document de bones pràctiques impulsat pel Big Data CoE i la Generalitat de Catalunya, el qual pretén ajudar a afrontar el repte que suposa aplicar, a la pràctica, la normativa de dades de caràcter personal en qualsevol procés de cessió i/o tractament de dades que pugui implicar dades personals, facilitant als responsables del tractament una proposta de bones pràctiques en matèria de procediments, mesures tècniques i bibliografia tècnica.

Sessions: Nacho Alamillo | ASTREA LA INFOPISTA