CA | ES | EN

Marius Boada | Ajuntament de Barcelona

CDO. Director de l’Oficina Municipal de Dades

Marius Boada | Ajuntament de Barcelona

CDO. Director de l’Oficina Municipal de Dades

Biografia

Llicenciat en Geografia a la UAB. Master en Estudis Urbans, Regionals i Metropolitans (UAB), Sistemes Informació Geografica (UdG), i Analista de Intel·ligència (UB,UAB,UC3,URJC). Formació en llenguatges de computació aplicats a la Ciència de Dades. Trajectòria professional de més de 25 anys en el grup Ajuntament de Barcelona en diverses àrees d’anàlisi de dades. Al febrer de 2018 és nomenat Director de l’Oficina Municipal de Dades (CDO), dependència municipal de nova creació.

L’OFICINA MUNICIPAL DE DADES. LA CIÈNCIA DE DADES EN EL COR DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL.

L’any 2018 es el de la posada en marxa de l’OMD, Oficina Municipal de Dades. L’oficina recull una amplia experiència municipal com organització data-driven, però l’organització s’enfronta a un conjunt de nous reptes en la gestió, anàlisi i difusió de les dades. En aquest context, l’Ajuntament fa una nova proposta organitzativa en el marc d’un nou model de governança de les dades, on la transparència i la privacitat de les dades personals en son els seus valors fonamentals.

Sessions: Marius Boada | Ajuntament de Barcelona