CA | ES | EN

Marc Planagumà | LIDL Digital Hub

Head of Data Engineering
marc planaguma lidl

Marc Planagumà | LIDL Digital Hub

Head of Data Engineering

Biografia

Marc Planagumà és Head of data engineering al SCM-LIDL Digital hub. Enginyer de dades sènior expert en la creació i gestió de plataformes i equips altament escalables per anàlisi avançats. El seu enfocament actual de treball és dissenyar i construir la plataforma central de big data per LIDL Group. També va treballar en l’asseguradora Zurich com Platform Manager i anteriorment, en institucions de recerca com Eurecat, Berlin Big Data Center, Barcelona Digital i Telefónica R & D.

PONÈNCIA: COM CONSTRUIR UNA PLATAFORMA DE DADES ÀGIL I ESCALABLE A UNA GRAN EMPRESA

La creació d’una plataforma d’anàlisi de dades pròpia és una decisió cada vegada més comú en els sectors empresarials i productius. Aquesta és una pràctica que ja fa temps que es porta a terme a nivell d’investigació i en empreses natives digitals, però és relativament recent en grans empreses. Des dels anys 90 el IT ha estat externalitzat de les grans empreses però el boom de la anàlisi de dades ha xocat amb aquesta estratègia.
L’increment de perfils data science a les grans empreses s’ha fet cada vegada més evident la necessitat de tenir més i millors dades per analitzar. Però sobretot en el moment de voler portar solucions analítiques avançades a producte de dades en producció, s’ha evidenciat que l’escala de volums de dades, clients i requeriments que tenen les grans empreses deixen obsoletes les solucions monolítiques i externalitzades per al tractament de dades.
El paisatge d’analítica big data s’ha diversificat en milers de solucions majoritàriament opensource on els big players proveïdors de tractament de dades han deixat de liderar el mercat. Les empreses natives digitals han apostat per crear en molts casos la seva pròpia tecnologia, que fins i tot han alliberat de forma pública. En el cas de les statups en gran mesura aposten per dissenyar les seves pròpies arquitectures a força d’integració de diferents solucions publiques opensource i / o serveis Paas / SaaS amb gran agilitat de canvi tecnològic i estratègic. En el cas de les Enterprise es fa inevitable construir una plataforma pròpia de dades capaç d’interoperar amb totes les dades de l’empresa i donar el servei de disponibilitat, qualitat i escalabilitat sobre les dades. Això posa sobre la taula diversos reptes per a una empresa gran:

  • L’insourcing del coneixement tecnològic i del domini de les dades amb la construcció d’equip i cultura pròpia.

  • La protecció de l’agilitat en el disseny, construcció i desplegament de les solucions en iteracions ràpides, amb una estratègia Lean i fail past.

  • Independència i poder de decisió com a plataforma des de la infraestructura, el toolstack, la arquitectura, el ALM i fins al propi producte de dades.

En la ponència explicarem el cas d’èxit de com hem construït una plataforma de dades des de la seva arquitectura, equip, metodologia i organització dins d’una Enterprise com LIDL. Com hem estat capaços de ser àgils, autònoms i autosuficients per construir en un curt termini de temps una plataforma de dades que habilita a tots els equips i departaments de LIDL crear productes de dades escalables i robustos. Com hem creat, adaptat i transformat les metodologies i protocols d’una enterprise per ser capaços de tenir l’agilitat d’una startup però seguint proporcionant la robustesa i seguretat que demana una gran empresa.

Sessions: Marc Planagumà | LIDL Digital Hub