CA | ES | EN

Jordi Vitrià | UNIVERSITAT DE BARCELONA

Catedràtic

Jordi Vitrià | UNIVERSITAT DE BARCELONA

Catedràtic

Biografia

Professor titular de la Universitat de Barcelona (UB), on imparteixo un curs introductori sobre Algoritmes i cursos avançats de Ciències de la Informació.
D’abril de 2011 a gener de 2016 vaig ocupar el càrrec de Cap del Departament de Matemàtiques Aplicades i Anàlisi, UB. Ara, sóc membre del nou Departament de Matemàtiques i Informàtica de la UB, on sóc el director del Màster en Foundations of Data Science.
Originalment la meva investigació, quan els ordinadors personals tenien 128KB de memòria, estava orientada cap a l’anàlisi d’imatges digitals i sobre com extreure informació quantitativa d’elles, però aviat va evolucionar cap a problemes de visió per ordinador.
Ara, sóc el cap d’un grup d’investigació que treballa en machine learning, computer vision i data science.


DADES I ÈTICA: DE LA TRANSPARÈNCIA A L’ALFABETISME DE LES DADES

Més enllà dels límits ètics relacionats amb l’adquisició i procés de dades, els sistemes de decisió algorítmics que d’ells es deriven ens porten a considerar la raó última per la qual cal intervenir en aquesta camp: construir una societat de ciutadans crítics i informats. En aquesta xerrada es presentaran propostes diverses en aquesta línia que van des l’ús de les dades obertes en l’administració a la promoció de l’alfabetització sobre les dades en la societat en general.

Sessions: Jordi Vitrià | UNIVERSITAT DE BARCELONA