CA | ES | EN

Jordi Ribas | Microsoft

Corporate Vice President
Jordi Ribas Microsoft

Jordi Ribas | Microsoft

Corporate Vice President

Biografia

En Jordi Ribas és Vicepresident Corporatiu a l’AI & Research division de Microsoft als Estats Units. Va estudiar a l’Escola d’Enginyeria La Salle, Barcelona, la Universitat de Califòrnia, Irvine, i la Universitat de Michigan, Ann Arbor, on va rebre el doctorat en enginyeria elèctrica en processaments de senyals i IA. El Dr. Ribas es va incorporar a Microsoft l’any 2000, on va treballar a les divisions de Windows, Xbox i Bing. Als últims anys, ha dirigit múltiples equips de productes i enginyeria centrats en productes impulsats per intel·ligència artificial, com els serveis de Search, Speech i Vision, i actualment és responsable dels productes Bing i els equips centrals a Microsoft Search per empreses en Office 365, agents digitals i Azure Cognitive Services. Ha publicat més de 50 contribucions tècniques i d’investigació i posseeix més de 20 patents.

PONÈNCIA: LA REVOLUCIÓ AI

Jordi Ribas parlarà sobre el panorama actual de la IA i debatrà per què, quan l’IA existeix des de fa diversos anys, de sobte hi ha tant de soroll amb aquest tema. També explicarà aplicacions avançades de IA desenvolupades per Microsoft, alguns desafiaments ètics complexos que planteja la IA i com pot tenir un impacte real en la nostra feina i el nostre món.

Sessions: Jordi Ribas | Microsoft