CA | ES | EN

Jaume Lluch i Javier Berdonces Fernández | Ajuntament de Barcelona i Accenture

Business Intelligence Manager i Responsable Alta Tecnologia i Arquitectura per Sector Públic a Catalunya

Jaume Lluch i Javier Berdonces Fernández | Ajuntament de Barcelona i Accenture

Business Intelligence Manager i Responsable Alta Tecnologia i Arquitectura per Sector Públic a Catalunya

Biografia

Jaume Lluch López és Llicenciat superior en Informàtica per la Universitat Autònoma de Barcelona. Jaume compta amb 12 anys d’experiència donant servei al sector privat tenint com a client principal la Banca i els últims 9 anys ha desenvolupat la seva carrera professional a l’Administració pública, liderant la Unitat de Business Intelligence de l’IMI (Institut Municipal d’Informatica).

Javier Berdonces Fernández és Enginyer Superior de Telecomunicacions amb Especialitat en Comunicacions per la UPC. Javier compta amb 12 anys d’experiència en l’àmbit d’Arquitectura, pràctica de la qual és responsable dins d’Accenture per Sector Públic a Catalunya. Javier té una àmplia experiència en la conceptualització i definició d’arquitectures de dades i serveis digitals al voltant dels mateixos, així com les arquitectures d’Integració d’última generació.

BARCELONA CITY COUNCIL URBAN PLATFORM: CITYOS

Barcelona es va enfrontar al repte d’integrar el món relacionat amb les Smart Cities amb tota la informació rellevant de la ciutat i els seus sistemes d’informació. La solució plantejada per Barcelona per resoldre el repte es basa en la tecnologia gràcies a la Plataforma CityOS.
CityOS planteja una arquitectura basada en solucions Open Source, amb un Data Lake com a pedra angular on gestionar la visió consolidada de la dada, de la ciutat i que permeti múltiples casos d’ús que repercuteixin en un valor per al ciutadà i li posin al centre de tot.

Sessions: Jaume Lluch i Javier Berdonces Fernández | Ajuntament de Barcelona i Accenture

Effective technology stacks

09:45h
Auditori AXA