CA | ES | EN

Coen Antens | CVC

Responsable de projectes 4.0

Coen Antens | CVC

Responsable de projectes 4.0

Biografia

Jacobus Antens és llicenciat en enginyeria informàtica a la Universitat Tecnològica de Eindoven. Va realitzar la seva tesi al Centre d’Investigació Océ, una empresa holandesa de fotocopiadores. Per completar la seva educació, va assistir al Programa “Matemàtiques per a la indústria” a la mateixa universitat. Durant el seu màster va ser visitant durant sis mesos a l’Institut Fraunhofer de Matemàtiques per a la indústria a Kaiserlautern. Després, va començar a treballar a Beltech, una petita empresa dedicada a la machine vision que proporciona solucions de visió artificial per a entorns industrials.
Més tard, va començar a treballar com a enginyer de suport en Computer Vision Center (CVC) amb l’objectiu d’impulsar la tecnologia més avançada en visió computacional per a la indústria. Actualment, és responsable de projectes privats en la indústria 4.0 a CVC.

PONÈNCIA: DEEP LEARNING IN COMPUTER VISION FOR INDUSTRY 4.0

Com l’evolució de la tecnologia ha contribuït a l’automatització dels processos productius i a l’anomenada 4rta revolució industrial. Parlarem sobre com hi han influenciat les noves tecnologies transversals; més concretament, la visió per computador juntament amb la robòtica industrial. Centrarem la presentació d’avui en el desenvolupament de dues solucions industrials mitjançant noves tècniques de visió per computador, amb l’objectiu final de contribuir a la digitalització d’aquest sector i ajudar a impulsar la competitivitat de la indústria catalana.

El primer cas es basa en com la visió pot ajudar a millorar els sistemes de qualitat actuals en processos de fabricació de pizzes congelades, per tal d’avaluar, per un cantó, la presència de materials no comestibles i, per altre, analitzar l’estètica de la pizza. De la mateixa manera, el segon cas d’ús es centrarà en explicar com la visió per computador i, més concretament, els nous mètodes d’aprenentatge profund poden contribuir en el marc de l’economia circular, mitjançant solucions que permetin avaluar de forma objectiva l’estat d’un producte i si aquest és reaprofitable en un mercat de segona mà.

Sessions: Coen Antens | CVC