CA | ES | EN

Antonio Martínez | Snowflake

System Engineer
Antonio Martinez Snowflake

Antonio Martínez | Snowflake

System Engineer

Biografia

Antonio Martinez pertany a l’equip d’Enginyeria de Sistemes de Snowflake i ajuda als arquitectes i analistes a dissenyar Data Warehouse per Cloud eficaços, resilients i elegants. Apassionat del Data, és especialista en dissenyar solucions “as a service” senzilles i robustes per a tot tipus d’organitzacions. Coneix el Cloud Datawarehouse, com ningú. Antonio, és Enginyer de Telecomunicacions per la U. Politècnica de Madrid.

PONÈNCIA: SNOWFLAKE: ACCELERACIÓ DE ML/AI MITJANÇANT CLOUD DATA LAKE I DATA WAREHOUSE INTEGRAT

Complementar el Data Warehouse amb un Data Lake extern presenta reptes d’escala, consistència, seguretat i facilitat d’ús que dificulten el desenvolupament i posada en producció d’analítica ML. Snowflake presentarà una arquitectura Cloud de Data Lake i Data Warehouse integrats que accelera i harmonitza l’ús de ML sobre una plataforma simple, escalable, consistent, segura, i, sobretot, fàcil d’utilitzar.

Sessions: Antonio Martínez | Snowflake