CA | ES | EN

PATROCINADOR SILVER: BOARD

BOARD és una plataforma de presa de decisions que ha permès a més de 3.000 empreses a tot el món implementar ràpidament aplicacions de Business Intelligence, Corporate Performance Management i Predictive Analytics en una sola plataforma unificada i sense necessitat de programació.

La plataforma BOARD permet a les empreses obtenir una visió única, exacta i completa de la informació i un control total del rendiment en tota l’organització, des de la formulació estratègica fins a l’execució operacional.

Gràcies al nou enfocament de les seves eines sense necessitat de programació, empreses com H&M, KPMG, DHL, Mitsubishi, NEC, Puma, Rolls-Royce o Siemens han implementat ràpidament aplicacions de presa de decisions end-to-end en una fracció del temps i cost respecte a les solucions tradicionals.

Més informació a: http://www.board.com/es