CA | ES | EN

PATROCINADOR GOLD: SDG GROUP

SDG basa la seva identitat en desenvolupar el concepte de Boutique Global de Business Analytics.

SDG Group és una firma de consultoria global amb un alt grau d’especialització, ajudem als nostres clients a omplir l’espai que existeix entre les accions de negoci i les dades rellevants per la presa de decisions.

Ens comprometem a millorar el rendiment dels nostres clients aplicant les millors pràctiques i els mètodes i arquitectures tecnològiques més innovadores.

Més informació a: sdggroup.com