CA | ES | EN
Noves dates 2017:
25-26 d'octubre
Reserva't l'agenda!
Barcelona
/
Nova ubicació:
  Auditori AXA 
Barcelona
Consulta
els vídeos i presentacions 

de l'anterior edició 

EL BIG DATA CONGRESS 2016 EN IMATGES

Patrocinadors Gold

Patrocinadors Silver

Patrocinadors Bronze